Het belang van buurtparticipatie en omgevingsmanagement

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat regels eenvoudiger worden, en ook participatie is een belangrijk onderwerp in deze wet. Initiatiefnemers moeten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning aangeven wat zij aan participatie hebben gedaan en wat daar de resultaten van zijn. Lees hier hoe wij met deze Omgevingswet omgaan.

De nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

U heeft ongetwijfeld al ervaring met omgevingsmanagement. Het behartigen van de belangen van alle stakeholders/belanghebbenden en het onderhouden van relaties is belangrijk voor en tijdens bouwprojecten. Buurtparticipatie is daar een belangrijk onderdeel van. Om een bouwproject tot een succes te maken, is praten met buurtbewoners een belangrijke stap.

Het belang van buurtparticipatie

Al onze projecten zijn doorspekt met participatie, in verschillende vormen en fasen. Om dit te illustreren, lichten we graag een project uit; Heeren van Werkhoven.

Dit is wonen vindt het van groot belang dat alle belanghebbenden op verschillende participatieniveaus en momenten bij het proces betrokken worden. Eerst worden zij in kaart gebracht met hun behoeften en ambities. Vervolgens wordt er gekeken hoe er in contact gekomen kan worden met die belanghebbenden. Daarna wordt er in één overzicht duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren, wanneer dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Dit participatieplan wordt ingediend bij de gemeente, en na akkoord wordt het plan (online) beschikbaar gesteld zodat alle belanghebbenden de informatie kunnen inzien. In de laatste fase wordt er geïnformeerd en geluisterd. Iedereen krijgt een stem. Het resultaat hiervan: aan het eind van het project is iedereen betrokken en tevreden.

Project uitgelicht: Heeren van Werkhoven

In het lopende project Heeren van Werkhoven wordt er gebouwd aan rijwoningen en sociale huurappartementen in Werkhoven, aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. We vertellen ter inspiratie graag op welke punten er in dit project aan participatie is gedaan.

Individuele gesprekken

Met direct aangrenzende buren werd het gesprek geopend over de beoogde ontwikkeling in de achtertuin. De geliefde buurt van deze mensen verandert, dus het is belangrijk om hun wensen mee te nemen. Daar werd dan ook ruim de tijd voor genomen.

Meet & Greet met de buurt

Naast de individuele gesprekken hebben we een bijeenkomst georganiseerd waar iedereen welkom was. In groepsverband worden er soms weer nieuwe dingen aangekaart. Belangrijk om mee te nemen, dus.

Workshop

Voor belanghebbenden, geïnteresseerden en toekomstige bewoners werd er een workshop georganiseerd. Dat was interessant, maar ook fijn voor de toekomstige bewoners om een idee te krijgen van hun nieuwe buurt en de mensen die er al wonen.

Geen bezwaren

Na de samenkomsten bleken er geen bezwaren te zijn op de uitwerking van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunning. En konden we dus beginnen met de bouw.

Structurele communicatie

Voor en tijdens de bouw werd en wordt er steeds gecommuniceerd via nieuwsbrieven en andere vormen van verslaglegging. Over de planvorming van tevoren, maar ook tijdens de uitvoering met belanghebbenden en toekomstige bewoners. Dit is heel belangrijk. Als mensen geïnformeerd blijven, weten ze waar ze aan toe zijn.

Deze punten sluiten aan bij het keurmerk Bewuste Bouwers: “Bouwen kan niet zonder overlast, maar wel met minimale overlast.”

Omgevingsmanagement met Dit is wonen

Zoals we al aangaven, vinden wij buurtparticipatie en omgevingsmanagement ontzettend belangrijk. We hebben er veel ervaring mee en kunnen u hierin dus ook goed ondersteunen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.