house

Dit is wonen

Creatieve vrijheid met maximale financiële controle

Ontwikkelaar

Voor wie meer wil dan veel en standaard woningen bouwen. U wilt iets bijzonders creëren. En uw beschikbare budget optimaal inzetten om tegemoet te komen aan de behoefte van de eindgebruikers. Met maximale vrijheid om hun woonwensen te realiseren én maximale financiële controle voor een optimaal rendement.

Wij ondersteunen u met maatwerkoplossingen in combinatie met een gestandaardiseerd proces, waarin we scenario’s schetsen, consequenties in kaart brengen en samen integrale keuzes maken.

Wij geloven dat we met ons merkconcept veel meer bouwen dan een huis.

Ontdek onze aanpak

Starten met het eindresultaat

Wat moet er straks op welke locatie staan? Wie worden daar blij van en waarom? Welke maatschappelijke impact wilt u maken? En welk rendement? Samen formuleren we kraakhelder en passend antwoord op deze vragen.

Sturen op (bouw)kosten en opbrengsten

Dit is wonen is betrokken voordat het eerste idee er is tot na de oplevering. Samen sturen we op een financieel haalbaar plan op basis van representatieve bouwkosten en een optimaal resultaat door de balans te vinden tussen de kosten en opbrengsten. Met voldoende verkoopzekerheid resulteert dit in een realistisch en passend eindresultaat.

Participatie met de buren

Een eindresultaat moet aansluiten op de bestaande buurt of omgeving. De participatie met belanghebbenden, omwonenden en de gemeente krijgt wat ons betreft dan ook veel aandacht. Door jarenlange ervaring weten wij als geen ander het maximale uit elke vorm van bewonersparticipatie te halen. We creëren samen draagvlak bij alle stakeholders en sturen daarmee samen op het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een plan waar ook de omgeving trots op kan zijn.

Maatschappelijke impact

De aanpak van Dit is wonen biedt naast veel vrijheid ook de mogelijkheid om gericht maatschappelijke impact te maken. Bijvoorbeeld door een bijzondere duurzaamheidsambitie waar te maken. Een geweldig voorbeeld daarvan is PUUR wonen in Meerhoven. We realiseerden daar 56 grondgebonden woningen van bio-based materialen, zoals Cross Laminated Timber (CLT), in een natuurlijke omgeving die onder andere rekening houdt met de waterhuishouding van de locatie. Bio-based, natuurinclusief én klimaatadaptief!

De essentie van uw woonvraag ontdekken we samen

Altijd in een dialoog waarin we luisteren, doorvragen en actief inzetten op datgene waar u, belanghebbenden, toekomstige bewoners en omwonenden waarde aan hechten.