bird

Dit is wonen

Duurzame visie met een aantrekkelijk rendement

Belegger

Voor wie meer wil dan veel en standaard woningen bouwen. U wilt iets bijzonders creëren. En uw beschikbare budget optimaal inzetten om tegemoet te komen aan de behoefte van de eindgebruikers. Met maximale vrijheid om hun woonwensen te realiseren én maximale financiële controle voor een optimaal rendement.

Wij ondersteunen u met maatwerkoplossingen in combinatie met een gestandaardiseerd proces, waarin we scenario’s schetsen, consequenties in kaart brengen en samen integrale keuzes maken.

Wij geloven dat we met ons merkconcept veel meer bouwen dan een huis.

Ontdek onze aanpak

Starten met het eindresultaat

Wat moet er straks op welke locatie staan? Wie worden daar blij van en waarom? Welke maatschappelijke impact wilt u maken? En welk rendement? Samen formuleren we kraakhelder en passend antwoord op deze vragen.

Toekomstbestendig antwoord op uw woningbouwvraagstuk

De woningmarkt van de toekomst vraagt om maatwerkoplossingen. Dit is wonen anticipeert daarop, want ons woonconcept biedt in het proces de vrijheid om te differentiëren in grondgebonden woningen en appartementen of koop- en huurwoningen, geschikt voorjonge mensen en senioren, kleine en grote huishoudens, voor starters en doorstromers. Samen draaien we aan alle knoppen om de juiste balans te vinden tussen de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke kaders en maken we een toekomstbestendig antwoord op uw woningbouwvraagstuk mogelijk.

Zorgeloos ontwikkelen en bouwen

Dit is wonen staat garant voor een zorgeloos project dat snel wordt gerealiseerd. We ondersteunen u in alle keuzes die leiden tot een zo aantrekkelijk mogelijk rendement. Samen draaien we aan de knoppen om het optimum te bereiken. Dat doen we door ambities scherp te stellen, doelgroepen te verkennen, scenario’s en consequenties te schetsen en uiteindelijk integraal keuzes te maken. Hierbij maken we maximaal gebruik van de (technische) kennis uit referentieprojecten en doordachte vertrekpunten van bekende woon-typologieën. Zo houden we met elkaar direct grip op de maakbaarheid, de kwaliteit van het eindproduct, de bouwkosten en de bouwtijd.

Vooruitstrevend en innovatief

Door gebruik te maken van bestaande kennis in een integraal team, ondersteund door partners uit de productieketen, is Dit is wonen vooruitstreven en innovatief. Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners zoeken we continu naar betere oplossingen voor de toekomst. We implementeren graag bewezen innovaties in een vroeg stadium en we houden ons zeker niet in om ook (pro)actief vooruitstrevende oplossingen aan te dragen.

De essentie van uw woonvraag ontdekken we samen

Altijd in een dialoog waarin we luisteren, doorvragen en actief inzetten op datgene waar u, belanghebbenden, toekomstige bewoners en omwonenden waarde aan hechten.