tree

Dit is wonen

Een maatschappelijk verantwoorde oplossing

Gemeente

Voor wie meer wil dan veel en standaard woningen bouwen. U wilt iets bijzonders creëren. En uw beschikbare budget optimaal inzetten om tegemoet te komen aan de behoefte van de eindgebruikers. Met maximale vrijheid om hun woonwensen te realiseren én maximale financiële controle voor een optimaal rendement.

Wij ondersteunen u met maatwerkoplossingen in combinatie met een gestandaardiseerd proces, waarin we scenario’s schetsen, consequenties in kaart brengen en samen integrale keuzes maken.

Wij geloven dat we met ons woonconcept veel meer bouwen dan een huis.

Ontdek onze aanpak

Starten met het eindresultaat

Wat moet er straks op welke locatie staan? Wie worden daar blij van en waarom? Welke maatschappelijke impact wilt u maken? En welk rendement? Samen formuleren we kraakhelder en passend antwoord op deze vragen.

Participatie met de buren

Een eindresultaat moet aansluiten op de bestaande buurt of omgeving. De participatie met belanghebbenden, omwonenden en de gemeente krijgt wat ons betreft dan ook veel aandacht. Door jarenlange ervaring weten wij als geen ander het maximale uit elke vorm van bewonersparticipatie te halen. We creëren samen draagvlak bij alle stakeholders en sturen daarmee samen op het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een plan waar ook de omgeving trots op kan zijn.

Maatschappelijke ambities

Uw lokale woonvisie wilt u succesvol vertaald zien in de praktijk. Waarbij er volop ruimte is voor maatschappelijke ambities, met oog voor een financieel verantwoorde investering. Samen draaien we aan de juiste knoppen en ondersteunen wij u in het maken van keuzes die leiden tot een maatschappelijk én financieel optimaal renderend project.

Een geweldig voorbeeld daarvan is PUUR wonen in Meerhoven. We realiseerden daar 56 grondgebonden woningen van bio-based materialen, zoals Cross Laminated Timber (CLT), in een natuurlijke omgeving die onder andere rekening houdt met de waterhuishouding van de locatie. Bio-based, natuurinclusief én klimaatadaptief!

Betaalbaar wonen mogelijk maken

Duurzaamheidsambities zijn belangrijk, maar ook met een juiste afweging van woonsegmenten kan een woonvisie een praktisch toepassing krijgen. Dit is wonen biedt in het proces de vrijheid om te differentiëren in grondgebonden woningen en appartementen of koop- en huurwoningen. Samen draaien we aan alle knoppen om de juiste balans te vinden tussen de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke kaders. Zo kunnen we betaalbaar wonen mogelijk maken.

Een concreet voorbeeld hiervan is het project Hélène Swarth in Uithoorn. De beoogde luxe villa’s, die op de tekentafel waren bedacht, werden op verzoek van lokaal woningzoekenden ingewisseld voor meer eengezinswoningen, rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.

De essentie van uw woonvraag ontdekken we samen

Altijd in een dialoog waarin we luisteren, doorvragen en actief inzetten op datgene waar u, belanghebbenden, toekomstige bewoners en omwonenden waarde aan hechten.