Onze aanpak

Complexe woonvragen terugbrengen tot de essentie

Een proces in 6 stappen.

Complexe woonvragen terugbrengen tot de essentie en realiseren volgens een logisch, vooraf uitgedacht ontwikkel- en bouwproces. Daar staat Dit is wonen voor.

Ons woonconcept is er voor studenten, starters, singles, gezinnen en senioren. Toepasbaar voor sociale en vrijesectorwoningen, voor huur en koop. Midden in de stad en op uitbreidingslocaties. En is daarmee standaard het antwoord op elke niet-standaard vraag.

1. Referentiewoning

Het startpunt is onze referentiewoning, die in alles voldoet aan de wet- en regelgeving. De referentiewoning is zodanig uitontwikkeld dat deze optimaal gerealiseerd kan worden. De kostprijs van de referentiewoning is bekend. Dit geeft direct inzicht in de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het plan.

2. Menukaart

Aan de hand van een ‘menukaart’ maken wij uw ambities per onderdeel inzichtelijk. Door middel van scenario’s kunnen wij samen aan de knoppen draaien. Dit doen wij op het gebied van architectuur, duurzaamheid, maatwerk, comfort en ander woonwaarden. Zo voorzien wij u van gefundeerd advies, maar uiteindelijk bepaalt u zelf hoe het plan en het proces eruit komen te zien en aan welke aanvullende eisen deze moeten voldoen.

style-element

3. Configureren

In de configuratiefase kleden we de referentiewoning aan. Uitgaande van uw doelgroep(en), budget en organisatiedoelstelling bepaalt u zelf waaraan u uw budget besteedt en ligt er een ontwerp dat u en de locatie precies past. Uw keuzes hebben niet alleen gevolgen voor de stichtingskosten van de woning, maar ook voor de exploitatieperiode op aspecten als duurzaamheid, onderhoud en energieprestatie. En daarmee voor het rendement op uw investering, voor de woonlasten van de toekomstige bewoners en voor de waardeontwikkeling. Wij helpen u bij alle keuzes een weloverwogen en integrale afweging te maken.

4. Engineeren

Als alle ontwerpkeuzes zijn gemaakt, start de engineering. Niet eerder, want elke heroverweging van ontwerpkeuzes leidt tot wijzigingen en dus tot tijdverlies en kostenverhoging. Deze fase start met een gezamenlijke planningssessie met u als opdrachtgever. We werken op een slimme manier samen met vaste ketenpartners. Efficiënt en Lean. Samen met onze ketenpartners werken wij in projectkamersessies het ontwerp in een volledige BIM-omgeving uit tot een definitief en uitvoeringsgereed ontwerp. Onze eigen BIM-regisseur houdt hierbij de regie.

5. Realiseren

Vóór de realisatiefase zijn alle knelpunten opgelost, alle risico’s uit de weg geruimd en is alles wat mogelijk vertraagt of faalkosten veroorzaakt geëlimineerd. Zo garanderen wij een optimale bouwtijd, zonder onverwachte meerkosten en zonder opleverpunten.

6. Opleveren & service

Passend bij uw organisatie. Onze serviceafdeling staat 24 uur per dag klaar voor onverwachte calamiteiten of kleine onderhoudszaken. Indien gewenst geven wij advies over uw meerjarig onderhoudsplan of inzage in de Total Cost of Ownership.

style-element