Edisonkwartier

Uitdagende transformatie-opgave van kantorenwijk naar woonbuurt

Het Edisonkwartier is gelegen in een groene en waterrijke omgeving als onderdeel van de gebiedstransformatie Mooi Rijnhuizen in Nieuwegein.

Tijdens een intensief samenwerkingstraject van bijna een jaar hebben wij FRESCH Real Estate geadviseerd bij de engineerings- en realisatie-aspecten binnen de transformatie-opgave van drie bestaande kantoorpanden naar een aantrekkelijke buurt met 47 koopwoningen, het Edisonkwartier.

2

Woningtypen

47

Woningen

152

Bewoners

Integrale samenwerking bewijst meerwaarde

In een nauwe samenwerking tussen alle partners is een haalbare businesscase tot stand gekomen met behoud van de projectambities van FRESCH. Op basis van onze omgevingsanalyse zijn projectrisico’s in beeld gebracht, nadere afspraken hierover gemaakt met stakeholders en zijn de verkoopstukken uitgewerkt. Giesbers neemt de engineering en realisatie van het bouw- en woonrijp maken inclusief sloop, de kopersbegeleiding en de engineering en realisatie van de woningen voor haar rekening. Wij werken hierin samen met onze partners BIM4ALL voor de bouwkundige uitwerking en constructeur VeriCon One. De beoogde start bouw is in het najaar van 2021.

Urban Mining: niet slopen maar oogsten

Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van gebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Dit concurreert met de traditionele ‘lineaire aanpak’. Een deel van de grondstoffen dat geoogst wordt bij de ontmanteling van de kantoorgebouwen in Nieuwegein hergebruiken we en komen straks gedeeltelijk en in een andere vorm terug in de 47 exclusieve herenhuizen en bij ons CLT-woningbouwproject PUUR Wonen in Eindhoven. En dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid.