Heeren van Werkhoven

Sfeervol wonen in het historische centrum van Werkhoven

Ontwikkeling en realisatie volgens Dit is wonen vanuit respectievelijk Nieuwegen en Wijchen.

Heeren van Werkhoven is omsloten door de Herenstraat en de Zwaanweg en zal gaan bestaan uit circa 20 rijwoningen en 9 sociale huurappartementen.

5

Woningtypen

29

Woningen

70

Bewoners

De centrumlocatie van dit dorp was tot 2021 in gebruik door Loonbedrijf Van Impelen. Met het vertrek van dit bedrijf ontstaat de mogelijkheid om extra woningen toe te voegen aan het historisch centrum van Werkhoven. 

Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties brengt extra uitdagingen met zich mee. Door het actief en vooraf betrekken van alle omwonenden en gemeente bij de planvorming aan de hand van de omgevingsdialoog, zorgen we er samen voor dat het plan zo goed mogelijk binnen de bestaande omgeving wordt ingepast.

Aan de ontwikkeling van de woningen wordt in samenspraak met toekomstige bewoners, verder invulling wordt gegeven aan de woonbehoefte.

“Deze ontwikkeling is een verbetering voor de dorpskern Werkhoven met de mix van koop- en huurwoningen.”

Nanet Hendriks