Hendrik van Tulderstraat

22 grondgebonden BENG-woningen

De woningen en openbare inrichting hebben een rijke architectuur gekregen die positief bijdraagt aan de uitstraling van de wijk.

Aan de Hendrik van Tulderstraat in Tilburg zijn 22 grondgebonden BENG-woningen gerealiseerd.
De woningen zijn ontworpen in samenwerking met BURO013 Architecten. Hierbij is veel aandacht besteed aan de architectuur en de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van het openbaar gebied, wegen en parkeerplaatsen zijn optimaal op elkaar afgestemd om de best haalbare ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Woningcorporatie WonenBreburg is eigenaar van de 22 woningen en heeft deze in de verhuur gebracht.

2

Woningtypen

22

Woningen

43

Bewoners

Aan de Hendrik van Tulderstraat in Tilburg zijn 22 grondgebonden BENG-woningen gerealiseerd. De woningen en openbare inrichting hebben een rijke architectuur gekregen die positief bijdraagt aan de uitstraling van de wijk.

De woningen zijn ontworpen in samenwerking met BURO013 Architecten. Hierbij is veel aandacht besteed aan de architectuur en de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van het openbaar gebied, wegen en parkeerplaatsen zijn optimaal op elkaar afgestemd om de best haalbare ruimtelijke kwaliteit te bereiken.

Woningcorporatie WonenBreburg is eigenaar van de 22 woningen en heeft deze in de verhuur gebracht. De woningtoewijzing verloopt via Woning in Zicht. Dit project komt voort uit het met de gemeente Tilburg gesloten convenant Taskforce Betaalbaar Wonen.

Regisserend opdrachtgeverschap

Het unieke aan onze samenwerking met WonenBreburg is dat zij als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ heeft kunnen volgen en tijdens het gehele ontwerptraject én de realisatie heeft kunnen sturen waardoor de kwaliteit geborgd bleef. Bij elke ontwerpstap werd meteen aantoonbaar gemaakt dat deze voldeed aan de eisen uit de vraagspecificatie. Regelmatig hebben we samen aan tafel gezeten om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Deze werkwijze is ook voortgezet tijdens de uitvoering, waardoor op elk moment de kwaliteit van het werk kon worden aangetoond.

FIT Wonen

Het vraaggerichte woonconcept FITWONEN (Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig) was de basis voor het ontwerp van de BENG-woningen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). Ons ontwerpteam heeft gebruik gemaakt van innovatieve toepassingen om te komen tot een goed gebalanceerde vitale woonwijk. De NOM-variant die wij hebben aangeboden is opgezet vanuit de principes van dit concept. Hiervoor heeft WonenBreburg uiteindelijk niet gekozen, omdat dit een hogere investering van hen vroeg voor onder meer warmtepompen en extra pv-panelen. Maar de uitgangspunten van FITWONEN zijn wel overeind gebleven en toegepast in de gekozen BENG-variant.

Gezond binnenklimaat

Hoogwaardige isolatie met triple beglazing en een warmte-terugwin-ventilatiesysteem zorgt voor een zeer aangenaam en gezond binnenklimaat. De tweelaagse woningen bieden naast een achtertuin ook ruimte aan een open keuken, woonkamer, hal en toilet op de begane grond. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer.

Giesbers is blij dat ze een positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan het woon- en leefklimaat in Tilburg en de opgave waarvoor WonenBreburg staat.