Het Nieuwe A

Een dynamische wijk

Hoogbouw heeft plaats gemaakt voor laagbouw en een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen.

Malburgen-West ligt naast groene uiterwaarden en het natuurgebied Meinerswijk aan de zuidkant van Arnhem. Er is sprake van sloop en nieuwbouw. De wijk krijgt meer groen waarmee het oorspronkelijke tuinwijkkarakter in ere wordt hersteld. Ook het openbare gebied wordt opnieuw ingericht.
De wijk ondergaat hiermee een ware metamorfose en Het Nieuwe A is een van de laatste fasen in deze gebiedsontwikkeling. De nieuwe huur- en koopwoningen huisvesten Malburgers én nieuwe bewoners. Meer verscheidenheid in woningtypen en leefstijlen brengt de wijk nieuwe dynamiek en nieuwe gezamenlijke activiteiten.

3

Woningtypen

48

Woningen

127

Bewoners