Het Nieuwe A

Een dynamische wijk

Hoogbouw heeft plaats gemaakt voor laagbouw en een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen.

Malburgen-West ligt naast groene uiterwaarden en het natuurgebied Meinerswijk aan de zuidkant van Arnhem. Er is sprake van sloop en nieuwbouw. De wijk krijgt meer groen waarmee het oorspronkelijke tuinwijkkarakter in ere wordt hersteld. Ook het openbare gebied wordt opnieuw ingericht.

De wijk ondergaat hiermee een ware metamorfose en Het Nieuwe A is een van de laatste fasen in deze gebiedsontwikkeling. De nieuwe huur- en koopwoningen huisvesten Malburgers én nieuwe bewoners. Meer verscheidenheid in woningtypen en leefstijlen brengt de wijk nieuwe dynamiek en nieuwe gezamenlijke activiteiten.

3

Woningtypen

48

Woningen

127

Bewoners

Malburgen-West ligt naast groene uiterwaarden en het natuurgebied Meinerswijk aan de zuidkant van Arnhem. Er is sprake van sloop en nieuwbouw. Hoogbouw heeft plaats gemaakt voor laagbouw en een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen. Ook het openbare gebied wordt opnieuw ingericht. De wijk krijgt meer groen waarmee het oorspronkelijke tuinwijkkarakter in ere wordt hersteld.

De wijk ondergaat hiermee een ware metamorfose en Het Nieuwe A is een van de laatste fasen in deze gebiedsontwikkeling. De nieuwe huur- en koopwoningen huisvesten Malburgers én nieuwe bewoners. Meer verscheidenheid in woningtypen en leefstijlen brengt de wijk nieuwe dynamiek en nieuwe gezamenlijke activiteiten.

 Deels bewoond (1e fase)

Het Nieuwe A is deels bewoond. In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem realiseerde Giesbers al eerder 31 koopwoningen en 25 sociale huurappartementen.

 Het vervolg (2e fase)

Eind 2015 hebben Bouwinvest, namens het Bouwinvest Residential Fund, en Giesbers een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van 48 vrije sector huurwoningen in de 2e fase van Het Nieuwe A. De koop is tot stand gekomen op basis van een constructieve samenwerking met woonstichting Volkshuisvesting Arnhem en makelaar Strijbosch Thunnissen uit Arnhem. De ruime eengezinswoningen, variëren in grootte van 120 tot 140 m2, beschikken over een hoogwaardige afwerking en een ruime achtertuin. Daarbij zijn de woningen zeer duurzaam en worden ze met een EPC-score van 0 energieneutraal opgeleverd.

Allereerst worden de buitenranden realiseerd, in totaal 29 vrije sector huurwoningen. De woningen gelegen aan het park krijgen hierbij een bijzondere invulling door het toepassen van zonnepanelen in de gevel waardoor niet alleen een goede aansluiting ontstaat met de bestaande parkwoningen maar ook duurzaamheid zichtbaar wordt gemaakt.

“Eengezinswoningen in het middeldure vrije sector huursegment zijn relatief schaars op de Arnhemse woningmarkt. We voorzien daarnaast de komende jaren een groter woningtekort vanwege de verwachtte huishoudensgroei. Dit project voldoet aan de gewenste kwaliteit en is daarom zeer welkom in het fonds” aldus Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen bij Bouwinvest.

Vanaf eind 2017 zullen de eerste woningen worden opgeleverd. Aansluitend worden de overige 19 vrije sector huurwoningen en 15 koopwoningen ontwikkeld en gerealiseerd in het tussen de buitenranden gelegen middengebied. Deze zijn voor de zomervakantie van 2019 overgedragen aan de blije bewoners.