Onder Onnes

Strakke architectuur en weelderig groen

Met Dit is wonen is er flexibel ingespeeld op een veranderde marktsituatie.

Bij de ontwikkeling van deze locatie aan de Hatertseweg in Nijmegen is Giesbers betrokken als ontwikkelaar en bouwteampartner. Gedurende de gefaseerde ontwikkeling veranderde de marktsituatie. Hiermee ontstond er een gewijzigd risicoprofiel voor de opdrachtgever en daarmee een ander ambitieniveau. Met Dit is wonen werd flexibel ingespeeld op deze wijzigingen.

De locatie biedt een unieke kans: een vitale woonomgeving met een mix van mensen, woningen, koop en huur, voor jong en oud, samen of alleen. De stedenbouwkundige vorm van Ônder Onnes is afgestemd op de omgeving. Het hoogteverschil in het terrein en de wens om geluidshinder van het wegverkeer in de nabije omgeving te minimaliseren, zijn mede bepalend geweest voor de opzet en architectuur.

5

Woningtypen

240

Woningen

668

Bewoners

Bij de ontwikkeling van deze locatie aan de Hatertseweg te Nijmegen is Giesbers betrokken als ontwikkelaar en bouwteampartner. Gedurende de gefaseerde ontwikkeling veranderde de marktsituatie. Hiermee ontstond er een gewijzigd risicoprofiel voor de opdrachtgever en daarmee een gewijzigd ambitieniveau. Hier bewijst DIT is wonen zijn flexibiliteit.

In dit project van totaal 240 woningen, dat in fasen wordt ontwikkeld en gerealiseerd, zijn diverse woonprogramma’s opgenomen: woningen en appartementen voor zowel sociale huur als voor verkoop en commerciële huur. Als gevolg van veranderende marktomstandigheden is het programma enkele keren aangepast tijdens de ontwikkeling, bijvoorbeeld van koopwoningen naar commerciële huurwoningen. Met DIT is wonen is een dergelijke aanpassing geen probleem, immers de basis van de woningen blijft hetzelfde. Met de ‘menukaart’ kan de woning opnieuw gemodelleerd worden conform de gewijzigde ambities en/of doelgroepen, zonder dat een complete herontwikkeling nodig is. 

In dit project zijn met name de ambities op het gebied van geluidsisolatie en architectuur interessant. Het terrein kent een hoogteverschil van 4 meter. In het ontwerp is ervoor gekozen de rijwoningen steeds per stuk in hoogte te laten verspringen. Dit bood mogelijkheden om voor ook iedere woning keuze te bieden in de gevelsteen en de positie van de ramen. De variatie in architectuur in dit project toont goed aan dat het toepassen van een basiswoning niet hoeft te betekenen dat alle woningen er hetzelfde uitzien! Ten behoeve de geluidsisolatie is een architectonische oplossing gekozen met fraaie balkonschermen. Deze vormgeving komt terug in de luifels van de woningen.