Onder Onnes

Strakke architectuur en weelderig groen

Met Dit is wonen is er flexibel ingespeeld op een veranderde marktsituatie.

Bij de ontwikkeling van deze locatie aan de Hatertseweg in Nijmegen is Giesbers betrokken als ontwikkelaar en bouwteampartner. Gedurende de gefaseerde ontwikkeling veranderde de marktsituatie. Hiermee ontstond er een gewijzigd risicoprofiel voor de opdrachtgever en daarmee een ander ambitieniveau. Met Dit is wonen werd flexibel ingespeeld op deze wijzigingen.
De locatie biedt een unieke kans: een vitale woonomgeving met een mix van mensen, woningen, koop en huur, voor jong en oud, samen of alleen. De stedenbouwkundige vorm van Ônder Onnes is afgestemd op de omgeving. Het hoogteverschil in het terrein en de wens om geluidshinder van het wegverkeer in de nabije omgeving te minimaliseren, zijn mede bepalend geweest voor de opzet en architectuur.

5

Woningtypen

240

Woningen

668

Bewoners