Saksen Weimar

Bijzonder wonen in Arnhem-Noord

Het plan omvat woningen, appartementen, een zorgvilla, woon-/werkappartementen en kleinschalige bedrijvigheid.

Giesbers heeft samen met Woningcorporatie Vivare een nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige Saksen Weimar kazerne in Arnhem ontwikkeld. Deze samenwerking gebeurt onder de naam Groene Treden, verwijzend naar de hoogteverschillen in het terrein.

Een deel van de historische kazernegebouwen wordt in ere gehouden. Zo zijn de voormalige logiesgebouwen op het kazerneterrein gerenoveerd en getransformeerd tot woon/werkruimtes en ateliers. In het poortgebouw is een zorgvilla voor ouderen gerealiseerd. Met deze gevarieerde functies wordt een maatschappelijk waardevolle woon- en werkomgeving gecreëerd.

6

Woningtypen

209

Woningen

670

Bewoners

Vivare kwam er niet uit met het ontwerp dat er lag voor de 72 sociale huurappartementen op Saksen Weimar. Het paste niet binnen budget. Met DIT is wonen zorgde Giesbers voor een plan dat wél paste.

Op basis van locatie-specifieke kenmerken en het PVE met de ambities van Vivare maakte Giesbers een ‘draadmodel’, een kaal technisch ontwerp van de appartementengebouwen zonder architectuur. Aan de hand van een menukaart maakte Giesbers de bouwkosten hiervan per onderdeel financieel inzichtelijk. Dit deed hen op sommige punten besluiten andere keuzes te maken omdat de kosten hiervan zich niet vertaalde naar het woongenot van hun huurders. Zo wist Vivare exact waar hun budget aan uitgegeven werd en hoeveel financiële ruimte er over was voor architectuur. Met de duidelijke kaders van het draadmodel en het beschikbare budget voor architectuur, maakte architect Braaksma Roos een architectonisch ontwerp dat aansloot bij de sfeer van het voormalige kazerneterrein. Zo ontstond in korte tijd een plan dat wél paste.

Ook het engineeringsproces en bouwproces is in korte tijd doorlopen, mede dankzij de samenwerking met onze vaste ketenpartners.

Voor Vivare was dit project de eerste kennismaking met DIT is wonen. De woningcorporatie was aangenaam verrast door de transparantie en snelheid.

Voor deze bijzondere locatie in Arnhem Noord moesten we gezinnen weten te verleiden hun bestaande vertrouwde woonomgeving te verruilen voor Saksen Weimar. Bovendien zaten we midden in de crisis op de woningmarkt. Het woonconcept DIT is wonen bood onze klanten oneindige vrijheid bij het ontwerp van hun woning en zorgde ervoor dat het project een groot succes werd. Inmiddels gaat fase 6 in verkoop.

Wij hebben potentiële kopers in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp, het woonprogramma en de architectuur. We gingen in verkoop met een voorlopig ontwerp, waarbij de klant samen met de ontwikkelaar om de tafel ging om zijn eigen woning verder te ontwerpen. Want waarom zou je je sfeervolle jarendertig-woning in je veilige woonomgeving met de school van de kinderen om de hoek verlaten voor een nieuwbouwwoning op Saksen Weimar? Dit doe je alleen als je echt ál je woondromen kunt realiseren; zoals je lang gewenste woonkeuken, die werkkamer op de begane grond of ruimte voor 6 slaapkamers. Ter inspiratie ontvangen de klanten een woonideeënboek. Maar ze zijn niet beperkt tot de ideeën die in dit boek staan. Alles kan. Wij gaan met de architect in overleg en zo komen we samen tot het definitieve ontwerp van hun woning.

Onze ontwikkelpartner Vivare is erg tevreden met het resultaat en met het feit dat wij de traditionele wijze van ontwikkelen, verkopen en bouwen hebben losgelaten. Voor ons bestaat er geen andere aanpak meer. Al onze eigen woningbouwontwikkelingen ontwikkelen wij volgens het woonconcept DIT is wonen, waarbij wij ook de uiteindelijke bewoner laten bepalen waar hij zijn geld aan uit geeft.