Wonen in de Watertuin

Duurzaam wonen in Zoeterwoude

Watertuinen met aandacht voor ecologie

De woningen zijn ontworpen door LOKO architecten en voorzien van vele zichtbare en onzichtbare duurzame kwaliteiten. Zo zijn de woningen energieneutraal (EPC=0) uitgevoerd met in het dak geïntegreerde zonnepanelen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de woonkwaliteit en comfort.

Ook is veel aandacht besteed aan de ecologische aspecten door een gemeenschappelijk insectenhotel te plaatsen. Daarnaast heeft elke woning bij oplevering een compostvat en regenton gekregen. Zo worden ook de bodemdiertjes gediend en ontstaan er gesloten kringlopen. Vanuit klimaatadaptatie wordt al het hemelwater binnen het plangebied geïnfiltreerd. En met een uitgebreid pakket aan opties konden de kopers de woningen naar eigen inzicht toekomstbestendig maken.

1

Woningtypen

24

Woningen

84

Bewoners