Dit is het antwoord op betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een item dat hoog op de politieke agenda staat. Veel Nederlanders hebben moeite om een geschikte en betaalbare woning te vinden. Met Dit is wonen maken we bouwplannen die voorzien in deze behoefte, door op een gerichte manier aansluiting te vinden bij de lokale woonvraag en een balans te vinden tussen complexe ambities en financiële haalbaarheid. Zo bouwen we wijken die gewoon kloppen, zoals het Arnhemse Westhof. Lees in dit blog hoe we dat doen.

Wat is betaalbaar wonen?

De woningbouwopgave is de afgelopen jaren flink toegenomen. De Rijksoverheid gaf op 12 juli 2023 aan dat er tot 2030 zo’n 981.000 woningen bij moeten worden gebouwd. Daarvan moet twee derde als betaalbaar worden aangemerkt. Maar wat is betaalbaar? Betaalbaarheid zit hem niet alleen in een lage huurprijs of vrij-op-naamprijs. Het gaat om het hele plaatje, van betaalbare huur- of aanschafkosten tot betaalbare woonlasten, zoals bijvoorbeeld de energierekening.

Betaalbaarheid onder druk

De betaalbaarheid staat op dit moment onder druk. Dat komt door complexe thema’s zoals:

  • de stikstofproblematiek;

  • lange procedures voor het verkrijgen van onherroepelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;

  • hoge bouwkosten door materiaalschaarste en stijgende arbeidskosten en;

  • complex en divers duurzaamheidsbeleid, denk bijvoorbeeld aan de BENG-eisen die stapsgewijs strenger zijn geworden.

Hierdoor moet er bij het bouwen een flinke investering worden gedaan, die niet in verhouding staat tot de huur- en koopprijzen die gevraagd kunnen worden. De balans raakt zoek en het bouwplan wordt financieel onhaalbaar. De balans moet worden teruggevonden. Maar hoe kom je binnen deze context tot concrete, haalbare bouwplannen die voorzien in de behoefte die er is?

De oplossing: een integrale aanpak

Dit is wonen pakt deze thema’s integraal beet: we sluiten vanaf dag één aan de tekentafel aan met een integraal ingestoken proces, waardoor we meteen kunnen sturen op financiële en technische haalbaarheid. Brede ontwikkel- en bouwexpertise wordt naar voren gebracht, partners en de hele productieketen worden op tijd bevraagd en onze kostendeskundige kijkt direct mee. Zijn er bijvoorbeeld technische innovaties of oplossingen nodig? Dan kijken we of die haalbaar zijn en brengen we meteen in kaart wat de financiële en eventuele andere consequenties zijn. 


Kortom, we werken niet met een in beton gegoten eindproduct, maar juist met een gestandaardiseerd proces. Zo maken we het mogelijk om gericht invulling te geven aan lokaal beleid en specifieke woonbehoeftes en om in te spelen op de maatschappelijke waarde van de hele buurt. Hiervoor gaan we een actieve samenwerking aan met onze opdrachtgevers; aan de hand van onze menukaart leggen we scenario’s en optimalisaties voor en komen we samen tot een gedegen bouwplan, waarin alles klopt. Dat bedoelen we met ‘samen aan de knoppen draaien’.

Lees hier meer over onze visie.

De case van Westhof

Een mooi voorbeeld van zo’n wijk die gewoon klopt is Westhof in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Hier lag een plan dat bestond uit alleen ruime tweekappers en vrijstaande woningen, allemaal koopwoningen. Toen we de lokale woonvraag gingen peilen door middel van enquêtes, bleek dat de behoeften deels anders lagen. In het Dit is wonen-proces is er ruimte om in te spelen op de lokale vraag en zo werd Westhof een rendabel project met niet alleen tweekappers en vrijstaande koopwoningen, maar ook rijwoningen voor de huursector en seniorenwoningen. Inmiddels is de wijk gerealiseerd volgens de ambitie van de betrokkenen en staat er een fijne buurt in Scandinavische sfeer. Wij zouden dat ‘lagom’ noemen, oftewel de Zweedse term voor een situatie waarin alles in balans is. 

Betaalbaarheid door energiezuinige woningen

Betaalbare woningen bouwen doen we niet alleen met ons gestandaardiseerde proces. Ook duurzaamheid krijgt veel aandacht, want een lage energielast betekent minder kosten voor de bewoner. Met de huidige BENG-regels (BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw) is de standaard dat woningen goed geïsoleerd zijn en weinig energie vragen om er goed in te kunnen wonen. 

Dit is wonen gaat een stapje verder. Doordat we vanaf dag één meekijken, kunnen we meedenken over bijvoorbeeld een gunstige positionering van de woningen, zodat zonnewarmte optimaal benut kan worden in de winter of opwarming in de zomer voorkomen kan worden. Ook denken we mee over passieve koeling vóórdat we overgaan tot actieve (en dus energievragende) koeling. En we maken meteen inzichtelijk welke bouwkundige en installatietechnische oplossingen nodig zijn om comfortabele, zuinige en daarmee betaalbare woningen te bouwen.

Van gedachten wisselen?

Loopt u ook tegen problemen aan bij het maken van een plan voor betaalbare woningen? Lukt het u bijvoorbeeld niet om lokale wensen te verenigen met duurzaamheidsbeleid, of heeft u een plan dat technisch klopt, maar dat niet financieel haalbaar is? Of: staat u juist aan het begin van het hele proces? We gaan graag met u om tafel, zodat we met onze Dit is wonen-aanpak een solide bouwplan kunnen neerzetten. Neem hier contact met ons op.