Samenwerking op maat: Long Island

Wanneer wordt mijn woning opgeleverd? Wanneer krijgen mijn huurders de sleutel? Onzekerheid over de planning van de bouw van een nieuwe woning is een steeds groter wordend punt van zorg bij ontwikkelaars, kopers en huurders. Hoe ondervang je dat? Het begint allemaal met een procesgerichte aanpak, waarin de samenwerkende partners vlekkeloos op elkaar ingespeeld zijn en samen maatwerk leveren. In dit blog lees je hoe dat er in het geval van het project Long Island in ‘s Gravenzande uitziet.

Wonen op een eiland

In 2022 werd Giesbers met haar concept Dit is wonen betrokken bij het project Long Island. De initiatiefnemer, Dutch Housing Company (DHC), had een ambitieus plan voor deze locatie ontwikkeld: wonen op een eiland, met daarop stuk voor stuk unieke woningen. Aan het eind van de voorlopige ontwerpfase haakte Giesbers met Dit is wonen aan. Er lagen veel vragen: hoe maak je de locatie bouw- en woonrijp? Hoe organiseer je alles logistiek? Hoe houd je de planning in het oog, zonder een stuk flexibiliteit in de ontwerpfase en voor de kopers te verliezen? En: over wat voor prijzen hebben we het?

Een ingewikkelde puzzel

Allemaal vragen die verband met elkaar houden en samen een ingewikkelde puzzel vormen, vertelt John de Beijer van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen. “We zijn dan ook volgens de werkwijze van Dit is wonen meteen met DHC gaan meedenken over hoe we het project technisch, qua uitvoering en qua betaalbaarheid scherp konden trekken.” Dat betekende in de praktijk onder andere bouwtechnische vraagstukken oplossen en de woningen configureren naar het juiste product op deze locatie, aan de voorkant alle partijen bij het project aanhaken en samen engineeren en anticiperen op mogelijke problemen. Al met al het ondersteunen bij de gebiedsontwikkeling en optimaliseren van de technische uitwerking.

“We gingen een eiland bouwen,” legt John uit. “Dan moet je rekening houden met allerlei bouwlogistieke zaken. Hoe plan je bijvoorbeeld de fasering van de wijk, wanneer worden de waterpartijen aangebracht, wanneer de infrastructuur en hoe werk je jezelf eruit? Om dat proces goed te laten verlopen moet je in een vroeg stadium afstemming zoeken met onder andere de gemeente en de nutsbedrijven die elektra en water gaan aanleggen.”

Zekerheid bieden

Communicatie aan de voorkant, dus. Naast de gemeente Westland en de nutsbedrijven werden ook meteen de aannemer en potentiële kopers aangehaakt. John: “DHC wilde bijvoorbeeld vóór het aanvragen van de vergunningen bij de gemeente een gefixeerde prijs van de aannemer hebben. Als proactieve ontwikkelende aannemer konden we DHC een stuk zekerheid in het kostenplaatje bieden.”

Die zekerheid zit ook op andere vlakken. Zo zoekt de afdeling Kopersbegeleiding van Giesbers al in een vroeg stadium de connectie met potentiële kopers, om te kijken hoe de partners die koper zo goed mogelijk kunnen faciliteren. En dat is ook nodig, geeft John aan. “In de huidige markt is het geen gegeven meer dat alle woningen binnen een project direct verkocht worden. En het projectsucces staat of valt met de verkoop. Dus gaan we met die woonconsument praten en gaan we luisteren naar wat diegene wil, zodat we meer consumentgericht kunnen ontwikkelen en het verkoopproces soepeler verloopt.”

Flexibel aan de slag

Dat contact met de koper geeft de ontwikkelaar een stukje zekerheid, maar creëert ook ruimte om flexibel aan de slag te gaan. Bij Long Island was dat een schot in de roos, want gesprekken met potentiële kopers wezen erop dat de doelgroep waarde hechtte aan een unieke architectuur van hoge kwaliteit. “Normaal werken we bijvoorbeeld met een betonnen casco, maar we merkten al snel dat dat niet bij deze kopers paste. We hebben daarom bewust gekozen voor bijvoorbeeld kalkzandsteen en breedplaatvloeren, waardoor je bijvoorbeeld heel strak en naadloos kunt stuccen, maar ook meer individuele indelingsvrijheid kunt bieden.” 

Die flexibiliteit is er niet alleen op projectniveau, maar ook op woningniveau. John vertelt: “We hadden een koper die meteen aangaf dat hij de hele begane grond vrij indeelbaar wilde hebben. Dat konden we vooraan in het proces in beeld brengen, zodat we wisten hoe dat eruit zou gaan zien. Uiteindelijk hebben we in het midden van de verdieping een enorme balk aangebracht, zodat er een grote overspanning ontstaat en alles vrij indeelbaar is. Die woning is inmiddels bijna klaar.”

“Dat is het voordeel van meer op het proces zitten dan op het product”, zegt hij. “Als de standaardisering meer in het proces zit, kun je gemakkelijker met je partners aan de knoppen gaan draaien om tot de gewenste woning te komen en word je niet beperkt door standaard technische oplossing in het eindresultaat.”

Volgens plan

Inmiddels is de uitvoering van Long Island in volle gang en zijn de eerste woningen opgeleverd. De overige woningen worden eind november 2023 opgeleverd, helemaal volgens plan. “En dan is het ook echt klaar,” voegt John toe. “Van de infrastructuur tot de omgeving, zodat de bewoners er meteen prettig kunnen wonen.” De puzzel is dus opgelost. “En dat hebben we samen met onze partners gedaan.”

Ook samen aan de knoppen draaien?

Kan uw project ook wel een procesgerichte aanpak gebruiken? En een stukje Dit is wonen-zekerheid? We gaan graag met u en alle partners om tafel om aan de knoppen te draaien tot we samen een optimaal project hebben gecreëerd. Eens samen sparren? Neem dan hier contact op.